INTEGRACJA SYSTEMÓW TYPU
b2b hti sp. z o.o.
oraz wybranych partnerów biznesowych
Priorytet: SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI
Działanie: 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B
Beneficjent: HTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wartość projektu: 295 459,00 PLN
Dofinansowanie UE: 203 450,40 PLN ( w tym 172 932,83 z EFRR i 30 517,57 z BP)
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO